Olanaklar

Eğitim Ortamları ve Eğitsel Kaynaklar

Kurumumuzda poliklinik muayene sayısı 325524, yatan hasta sayısı 5019’dur. Hastanemiz ana bina 6. Katta biri negatif basınçlı olmak üzere 14 odalı, 28 yataklı bir servis, 7. Katta 24 yataklı bir servis (bir yatak EEG için ayrılmıştır), ek bina 3. Kat ve 4.Katta 20’şer yataklı toplam 4 servis bulunmaktadır. Toplam yatak sayısı 92’dir. Ayrıca Ana bina 7. Katta bulunan KİT ünitemiz 9 yataklıdır. Kemik İliği Transplantasyon Ünitesi ruhsatı 2.10.2017 tarihinde alınmış olup, ilk otolog nakil 14.12.2018 tarihinde yapılmıştır. Çocuk Yoğun Bakım ünitemizde hepsi 3. Düzey olmak üzere toplam 14 yatak bulunmaktadır. Yenidoğan Yoğun Bakım ünitemizde bir katta 14 yataklı, bir katta 10 yataklı olmak üzere toplam 24 yatak bulunmaktadır (3. Düzey 8 yatak, 2. Düzey 16 yatak). Ağustos 17 2020’de Başıbüyük’te açılan ek hizmet binasında COVİD için 14 yataklı bir pediatri servisi daha uygulamaya sokulmuştur. Acil ünitemiz 11 yataklı servis, CPR, 4 kırmızı, 14 sarı müşahede olmak üzere 31 yataklı büyük bir ünite olarak ayda 14 bin çocuk hastaya hizmet vermektedir. Yan dal polikliniklerine ek olarak 8 Hasta Çocuk, Çocuk Sağlığı İzlem Polikliniğimiz bulunmaktadır. Çocuk Yoğun Bakım, Neonatoloji, Çocuk Endokrin, Çocuk Gastroenteroloji, Çocuk Nefroloji, Çocuk Göğüs, Çocuk hematoloji-Onkoloji, Çocuk Allerij-İmmunoloji, Çocuk Kardiyoloji, Çocuk Nöroloji, Çocuk Enfeksiyon, Çocuk Genetik, Çocuk Metabolizma ve Sosyal Pediatri olmak üzere toplam 14 Bilim Dalı bulunmaktadır. Çocuk Acil yan dal uzmanımız mecburi hizmet atamasıyla çalışmaktadır. Bir genel pediatri uzmanımız Sağlık kurulu ÇÖZDER hekimi olarak görevlendirilmiştir.  Hastanemiz Enfeksiyon kontrol komitesinde Çocuk Enfeksiyon ve Neonatoloji’den iki öğretim üyemiz görevlendirilmiştir. Çocuk Allerji-İmmunoloji ve Çocuk Endokrin araştırma laboratuvarları bulunmakta olup, Çocuk Göğüs Hastalıkları tarafından Kistik Fibrozis Merkezimiz kurulmuştur. Pediatrik İmmünoloji ve Allerji bilim dalı tarafınfdan kurulan Işıl Barlan Translasyonel Tıp merkezinde primer immün yetmezlikler alanında araştırmalar yürütülmektedir. Sosyal Pediatri Bilim Dalı tarafından 6-36 ay arası gelişimsel uyku sorunu olan çocukların değerlendirildiği Çocuk Uyku Polikliniğimiz ve erişkinlikle ortak Çocuk Göğüs Hastalıkları tarafından yürütülen Uyku Merkezimiz bulunmaktadır. Çocuk Metabolizma yan dalımızın aktif hale geçmesiyle ünitemiz Yenidoğan Metabolik Hastalık tarama merkezi olmuştur. Kurumumuzda kütüphanemiz bulunmaktadır. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanındaki basılı ve elektronik literatüre ulaşım mümkündür. Ayrıca Üniversitemiz merkez kütüphanesinden 151 veri tabanına ulaşmak mümkündür. Ana Bilim Dalımız temel ve klinik tıp bilimlerinin diğer alanlarıyla multidisipliner çalışma içerisinde çalışmakta asistan tezleri bu şekilde yürütülmektedir. Üniversitemizde Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi bulunmakta olup, asistan tezlerimizde kullanılmaktadır.


Bu sayfa Child Health and Disease tarafından en son 16.06.2021 19:19:57 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM